Tache musquée,Tache musquée, 6e bijou indiscret Tache ibis,Tache ibis, 7e bijou indiscret Tache poil,Tache poil, 8e bijou indiscret Tache pie rouge,Tache pie rouge, 9e bijou indiscret Pielombe perlée,Pielombe perlée, 10e bijou indiscret Petite colombe,Petite colombe, 11e bijou indiscret Colombe humiliée,Colombe humiliée, 12e bijou indiscret Jeune aigrette,Jeune aigrette, 13e bijou indiscret